5 Ulduzlu Oyunlar

Əjdaha kimi: Sonsuz Sərvət İcmalı - 'Çox yüksək Bar'

Əjdaha kimi: Sonsuz Sərvət françayzanın keçmişinin ən yaxşı elementlərinin çoxunu götürür, onları genişləndirir və daha çox parlaqlığa əlavə edir.